Internasjonal dam

Oversikt

Internasjonal dam er et brettspill for to spillere som spilles på et kvadratisk dambrett. Spillet oppsto trolig i Nederland på begynnelsen av 1700-tallet, og tilhører damfamilien.

Brett

Internasjonal dam spilles på et 10x10-dambrett.

Startposisjonen til de lyse og mørke brikkene ser slik ut:

Mål

Målet i Internasjonal dam er å fange alle motspillerens brikker, eller på annet vis etterlate ham uten lovlige trekk.

Spillets gang

Spillerne trekker etter tur. Spiller med lyse brikker begynner.

Det er to typer brikker i Internasjonal dam:

  • menn er vanlige brikker.
  • konger oppstår når en mann avslutter sitt trekk på siste linje. Dersom en mann når siste linje ved å fange en brikke, men kan fortsette å fange en eller flere brikker bakover som en mann, skal trekket fortsettes og denne brikken blir ikke forfremmet.

Menn kan kun bevege seg diagonalt forover til en naborute.

Konger kan bevege seg så mange ruter de vil diagonalt, forover og bakover, akkurat som en løper i sjakk.

Hverken konger eller menn kan avslutte sitt trekk på en rute hvor det står en annen brikke.

 

Fanging

Fanging er obligatorisk i dam; dersom man har mulighet til å fange, må man gjøre det. I Internasjonal dam er det også slik at om en har flere mulige måter å fange på, må en velge blant de som fanger flest brikker totalt.

En mann kan fange en motspillers brikke dersom denne står på en naborute og har en åpen rute direkte bak seg. En kan fange både bakover og fremover. En fanger ved å hoppe over brikken en fanger og plassere sin egen brikke i den tomme ruten bak. Dersom mannen nå kan fange en annen brikke, må han fortsette med det. Brikkene fjernes ikke fra brettet før hele trekket er over, og det er ikke mulig å hoppe over en brikke som allerede er fanget.

En konge kan fange en motspillers brikke hvis den står på samme diagonal og det ikke er noen brikker mellom dem, og det er en eller flere tomme ruter bak motspillerens brikke. En fanger da ved å hoppe over motspillerens brikke og plassere sin konge på en av de påfølgende tomme rutene. Hvis en på denne måten kan komme i posisjon til å fange flere brikker, må en gjøre det. Men det er ikke lov å fange tilbake i samme retning en nettop kom fra.


[create new page] [copy this page] [edit this page] [translate this page] [view history]

© All rights reserved. Created by Arty Sandler. Privacy Policy