Engelsk dam

Oversikt

Engelsk dam (checkers) er et brettspill for to spillere som spilles på et kvadratisk sjakkbrett. Spillet tilhører damfamilien.

Brett

Engelsk dam spilles på et vanlig 8x8 sjakkbrett.

Utgangsposisjonen for de mørke og lyse brikkene (som regel rød og hvit) er som på det følgende bildet:

Mål

Målet i engelsk dam er å fange alle motspillerens brikker, eller blokkere dem slik at motspilleren ikke har noen lovlige trekk.

Spillets gang

Spillerne bytter på å ta et trekk, og spilleren som har de mørke brikkene begynner.

Vanlige brikker, eller menn som de også kalles, kan bevege seg forover diagonalt til en tom rute.

Når en mann avslutter sitt trekk på brettets siste rad, forfremmes han til konge. Dersom en mann når brettets siste rad ved å fange en av motspillers brikke, forfremmes den øyeblikkelig, men dette avslutter trekket (den får ikke fortsette å fange andre brikker selv om dette skulle være mulig).

Konger kan bevege seg diagonalt både forover og bakover, til en tom nabocelle.

Fanging

Fanging er obligatorisk i engelsk dam: dersom man kan fange en brikke, må en gjøre det.

Menn og konger kan fange en nabobrikke dersom den er av motspillerens farge og har et tomt felt bak seg. Fanging gjøres ved at man hopper over sin brikke og plasserer den på det tomme feltet bak motspillerens brikke. Den fangede brikken fjernes fra brettet. Dersom den samme brikken nå kan fortsette og fange en brikke til, må den gjøre det.

Retningene fanging kan foretas i er de samme som for bevegelsestrekk: menn kan kun fange forover, konger kan fange både forover og bakover.

Dersom en spiller kan velge å fange på flere forskjellige måter, kan han selv velge hvilken. Man behøver ikke velge den som gir mest materiell.

 


[create new page] [copy this page] [edit this page] [translate this page] [view history]

© All rights reserved. Created by Arty Sandler. Privacy Policy