Metamorphosis

Overzicht
Metamorphosis is een tweepersoons abstract spel dat is uitgevonden door Gregory Keith Van Patten in 2009. Het spel maakt deel uit van de familie der verbindingsspelen, zoals bijvoorbeeld Hex, Quax en Crossway.

Bord

Metamorphosis  wordt op een vierkant bord gespeeld met vierkante stukken die zwart zijn aan de ene kant en wit aan de andere. De zijden links en rechts zijn wit en de zijden boven en onder zwart:. Het diagram toont het bord met de stukken in de beginopstelling:

Doel

 

Het doel van Metamorphosis is om een gesloten verbinding van eigen kleur te leggen tussen de overeenkomstige zijden. 

Twee stukken gelden als verbonden wanneer ze recht naast elkaar liggen, niet diagonaal.

 

Remise is niet mogelijk in Metamorphosis.

Zetten

Te beginnen met Zwart, draaien de spelers beurtelings een stuk van de tegenspeler om (waardoor de eigen kleur boven komt).

Daarbij moet het totale aantal "groepen" verminderen (een "groep" is een stuk of een aantal recht verbonden stukken van één kleur - in de beginstand zijn er evenveel "groepen" als velden).

Omdat de eerste speler een voordeel heeft, wordt de 'swap' (wissel) regel gebruikt om dit voordeel te neutraliseren. Het houdt in dat de tweede speler de eerste zet van zijn tegenstander als de zijne kan accepteren of verwerpen.

Variant
Er is een variant die "Ko fight" heet. In deze variant is het toegestaan dat bij een zet het totale aantal groepen gelijk blijft. Er is geen limiet aan het aantal van dergelijke 'Ko zetten', maar een speler mag geen Ko zet maken op twee opeenvolgende beurten, en hij mag ook geen stuk terugdraaien dat net daarvoor door de tegenstander omgedraaid is.

 


[create new page] [copy this page] [edit this page] [translate this page] [view history]

© All rights reserved. Created by Arty Sandler. Privacy Policy