Zurero

Overzicht
Zurero is een tweepersoons abstract spel dat gespeeld wordt op een Go bord, hoewel andere formaten ook mogelijk zijn. Het spel is uitgevonden door Jordan Goldstein in 2009.

Doel

Het doel van Zurero is om 5 stenen van eigen kleur op rij te krijgen, horizontaal, verticaal of diagonaal. De eerste speler die daarin slaagt wint.

Bord

Zurero wordt gespeeld op een Go bord of een overeenkomstig bord. Andere formaten dan 19x19 zijn daarbij mogelijk.

Zetten

Het spel begint op een leeg bord.

Er zijn twee spelers, Zwart en Wit.

Zwart begint door één steen in het midden van het bord te plaatsen (of op één van de vier op een bord met even zijden).

Daarna glijden spelers beurtelings een steen het spel in. Dit gebeurt in een rechte lijn, vanaf de bordrand. Een steen glijdt totdat hij een andere steen raakt. Het is niet toegestaan (of zelfs mogelijk) een steen het spel in te glijden langs een lege lijn.

Als de steen die geraakt wordt 'gedekt' is door een steen onmiddellijk erachter, dan stopt de glijdende steen direkt, zie het bovenstaande diagram.

Is het punt achter de steen die geraakt wordt vrij, dan schuift deze door naar dit vrije punt, terwijl de glijdende steen het zo vrijgekomen punt bezet, zie het onderstaande diagram.

 
Vóór de zet  

Ná de zet

(de glijdende steen drukt de

witte steen een punt verder)

Indien een speler door een zet vijf stenen van de tegenstander op rij drukt, dan verliest hij, tenzij hij tegelijkertijd zelf een rij van vijf maakt. In het laatste geval wint hij ondanks de rij van zijn tegenstander.

 


[create new page] [copy this page] [edit this page] [translate this page] [view history]

© All rights reserved. Created by Arty Sandler. Privacy Policy