Toguz Kumalak

Overzicht

Toguz Kumalak ("negen kralen") is de Kazakh naam voor een Mancala spel dat ook we Toguz Korgool ("negen drollen") genoemd wordt in Kyrgyztan.

Bord

Toguz Kumalak wordt gespeeld op een speciaal bord met negen kleine pits en twee grote die Kazans genoemd worden. Voor elke speler is de onderzijde van het borde het zijne, maar de kazan van die speler is de bovenste (aan de kant van de tegenspeler).

In het begin bevat elke pit negen kralen.

Doel van het spel

Een speler wint door meer kralen in z'n kazan te verzamelen dan de tegenspeler.

Hebben beide hetzelfde aantal, dan eindigt het spel in remise.

Zetten

De spelers zaaien beurtelings, en dat gebeurt als volgt:

  • De speler neemt alle kralen uit een eigen pit.
  • Als de pit meer dan één kraal bevatte, dan wordt de eerste kraal in de pit geplaatst die net leeggemaakt is. De volgende kralen worden één voor één tegen de klok in over de volgende pits verdeeld, steeds één kraal per pit.
  • Bevat de te spelen pit meer één kraal, dan wordt deze tegen de klok in de naastgelegen pit geplaatst.

 Hier volgt een voorbeeld van het zaaien:

De speler neemt 9 kralen uit pit "g" en zaait ze uit tegen de klok. Merk op dat de eerste kraal in pit "g" zelf valt.

  • Als de laatste kraal in een pit van de tegenspeler valt die het aantal kralen aanvult tot een even aantal, dan zijn alle kralen uit die pit geslagen en worden naar de kazan van de slaande speler overgebracht.

 

De laatste kraal valt in een pit van de tegenspeler en brengt daarmee het aantal kralen in die pit tot 10 (een even aantal).

Deze kralen worden dus geslagen.

  • Als de laatst gezaaide kraal in een pit van de tegenspeler valt en het aantal kralen daarmee aanvult tot drie (3), dan worden eveneens alle kralen geslagen, en de betreffende pit verandert in een tuzdik ("heilige plaats" in Kazakh). Er zijn echter diverse gevallen waarin geen tuzdik gecreëerd wordt:

- De speler heeft al een tuzdik gemaakt.
- De laatste pit van de tegenspeler (voor deze tegenspeler rechts) kan niet in een tuzdik verandert worden.
- Een tuzdik kan niet rotatiesymmetrisch met een tuzdik van de tegenspeler gemaakt worden, dus niet in pit "c" bijvoorbeeld, als de tegenspeler al een tuzdik in "C" heeft.

Een dergelijke zet is wel toegestaan, maar creëert geen tuzdik. Alle kralen die in een beurt (dus een eigen beurt of van de tegenstander) in een speler's tuzdik vallen worden door hem geslagen en naar z'n kazan overgebracht.               Een speler neemt tien kralen uit "F" en zaait ze uit. De laatste kraal valt in "f" en vult deze pit aan tot drie (3) kralen.

De drie kralen worden geslagen en pit  "f" wordt een tuzdik.

  Een speler neemt elf kralen uit "e" en zaait ze uit. De laatste kraal valt in "F" en vult daar het aantal kralen aan tot drie (3). Deze pit verandert echter NIET in een tuzdik omdat de rotatiesymmetiche pit "f" al een tuzdik is. Merk op dat tijdens het zaaien een kraal in de tuzdik "f" gevallen is: deze wordt dus geslagen door de tegenspeler.

  • Als een speler aan de beurt is en geen kralen aan zijn kant van het bord heeft, dan krijgt de tegenspeler alle nog in het spel aanwezige kralen en plaatst ze in z'n kazan, en eindigt het spel en kan er geteld worden.

Externe Links

[create new page] [copy this page] [edit this page] [translate this page] [view history]

© All rights reserved. Created by Arty Sandler. Privacy Policy