Shintai

Overzicht
Shintai is een tweepersoons abstract spel dat gespeeld wordt op een Go bord, hoewel andere formaten ook mogelijk zijn. Het spel is uitgevonden door Steven Metzger in 2009.

Doel
Het doel van Shintai is om 5 stenen van eigen kleur op rij te krijgen, horizontaal, verticaal of diagonaal. De eerste speler die daarin slaagt wint.

Bord

Shintai wordt gespeeld op een Go bord of een overeenkomstig bord. Andere formaten dan 19x19 zijn daarbij mogelijk.

Zetten

De basisregels zijn identiek aan Gomoku, dwz. spelers, te beginnen met Zwart, zetten beurtelings een steen met het doel om een rij van vijf te maken, horizontaal, verticaal of diagonaal. Er is echter een belangrijke uitzondering.

Elke derde beurt, voor beide spelers en gedurende het gehele verloop van de partij, wordt er niet een nieuwe steen geplaatst, maar wordt een al op het bord aanwezige eigen steen verplaatst naar een willekeurig ander vrij punt. Passen is daarbij niet toegestaan. Dit is de "shintai"  ("shintai" kan vertaald worden als "beweging").

 

Variant

Voor een sneller spel kan elke vijfde zet 'shintai' gespeeld worden. Hierbij vult het bord sneller en neigt het spel meer naar Gomoku, zonder daarbij het grote voordeel voor de eerste speler te tonen, dat in Gomoku aanwezig is.

 


[create new page] [copy this page] [edit this page] [translate this page] [view history]

© All rights reserved. Created by Arty Sandler. Privacy Policy