PODS

Overzicht

Pods is een tweepersoons abstract spel uitgevonden door Vincent Everaert in 2010. Er zijn twee versies van de regels: "Standaard" and "Gevorderd".

Bord

PODS is wordt gespeeld op een bord met 36 punten die al dan niet verbonden zijn door lijnen. Het bord kan willekeurig gedraaid worden (dus met 90o, 180o of 270o). Recht of schuin aangrenzende bordpunten zijn verbonden als er een lijn tussen loopt.

 

Er zijn twee spelers: Wit and Zwart. Elk heeft aan het begin 14 verschillende pods in zijn kleur ter beschikking. Pods zijn stukken die een aantal korte en / of  lange poten hebben in 8 richtingen (recht en schuin). Hier is een afbeelding van de verschillende pods:

Witte pods:


Zwarte pods:


Standaard Regels

Het spel begint op een leeg bord.

Te beginnen met Wit zetten spelers beurtelings een pod van hun kleur op een leeg punt. Bij aanvang van het spel mag de Wit speler alleen één van z'n twee bipods plaatsen (een pod met twee poten). Een pod wordt altijd zo geplaatst dat de ogen de betreffende speler aankijken.

Een speler mag een pod plaatsen op elk vrij punt dat aan de volgende twee voorwaarden voldoet:

 1. Een pod mag niet geplaatst worden op een point  waar al z'n poten geblokkeerd zijn, dwz. op een punt  zonder aangrenzende lege punts in de richting van de pod's poten. Belangrijk: Een pod imag wel zo geplaatst worden dat hij andere pods op het bord blokkeert (zowel die van hemzelf als die van de tegenspeler). Hier volgen enkele voorbeelden:
 2.    
  De witte bipod kan hier niet geplaatst worden omdat beide poten geblokkeerd zijn: links is er geen punt en rechts ontbreekt de verbindingslijn naar het aangrenzende punt.   De witte bipod kan hier niet geplaatst worden omdat alledrie z'n poten er geblokkeerd zouden zijn: het punt linksonder heeft geen verbindingslijn, en de punten in de andere twee richtingen zijn door andere pods bezet.   De witte pod kan hier geplaatst worden omdat één van z'n poten naar een vrij punt wijst (die naar rechtsboven).
 3. Een pod mag niet geplaats worden op een punt  waar deze een pod van de tegenspeler aanvalt, noch op een punt waar hij door een pod van de tegenspeler aangevallen wordt. Een pod valt alle aangrenzende verbonden punten aan in de richting van z'n korte poten, en alle verbonden punten langs de hele lijn in de richting van z'n lange poten.
   
     
  De witte vierpoot mag niet op de gemarkeerde punten geplaatst worden omdat deze punten door de zwarte pod bestreken worden. De punten rechtsboven en rechtsonder van de zwarte pod zijn wel legaal, omdat de verbindingslijnen naar deze punten ontbreken (ondanks het feit dat de zwarte pod er met een korte, resp. lange poot naar wijst).   Naast de drie hiernaast getoonde punten, mag de witte pod ook niet geplaatst worden op de punten die hierboven zijn aangegeven, omdat hij van daaruit de zwarte pod zou aanvallen. Merk op dat de groen gemarkeerde punten wel toegestaan zijn, omdat de witte pod in die richtingen korte poten heeft.
    Hier ziet U alle legale punten voor de witte pod uit de vorige twee diagrammen.

Het spel eindigt als een speler op zijn beurt geen pod meer kan plaatsen. De andere speler heeft dan gewonnen.

Regels voor gevorderden

Het spel begint op een leeg bord.

Te beginnen met Wit zetten de spelers beurtelings op één van de volgende twee manieren:

 1.  Een speler mag een pod plaatsen onder de condities van het standaard spel. Wit's eerste zet is opnieuw beperkt tot een bipod.
   
 2. Een speler mag een al op het bord aanwezige pod van eigen kleur verplaatsen. Een pod beweegt naar een aangrenzend verbonden vrij punt met een korte poot, en naar verbonden vrije punten langs zijn zichtlijn met een lange poot. Springen over andere pods is niet toegestaan. Belangrijk: een pod die verplaatst wordt mag op zijn nieuwe positie pods van de tegenspeler aanvallen dan wel door pods van de tegenspeler aangevallen worden.

Na het plaatsen of verplaatsen van een pod neemt de speler alle geblokkeerde pods van het bord (dwz. alle pods zonder vrije verbonden buurpunten in de richting van de poten). De eigen pods die op die manier geslagen worden gaan terug naar de speler voor hergebruik, de pods van de tegenspeler zijn uit het spel. Het is heel wel mogelijk dat een verplaatste pod zelf tot de aldus van het bord genomen pods behoort. 

Een speler wint als hij al zijn pods kwijt is (inclusief de door hemzelf van het bord genomen eigen pods), of als de tegenspeler geen legale zet kan doen.


[create new page] [copy this page] [edit this page] [translate this page] [view history]

© All rights reserved. Created by Arty Sandler. Privacy Policy