Ordo

Overzicht
Ordo iis een tweepersoons abstract bordspel uitgevonden door Dieter Stein in 2009. Er zijn twee versies van de regels: "Klassieke Ordo" and "Ordo X" ("Gevorderd").

Bord

Ordo wordt gespeeld op een 10x8 bord.

Er zijn twee spelers: Wit en Blauw.

Hier ziet U het bord met de schijven in de beginopstelling:

 

Klassieke Ordo

Het doel van Ordo is om met één van de eigen schijven de achterste rij velden (vanuit het zicht van de speler) te bereiken.  Een speler wint ook als de tegenspeler geen schijven meer heeft, of als de tegenspeler niet in staat is op zijn beurt zijn verbroken groep opnieuw te verbinden.

De spelers zetten beurtelings, te beginnen met Wit.

Tijdens het spel moeten aan het eind van elke beurt de schijven van de betreffende speler verenigd zijn in één ortogonaal en diagonaal verbonden groep.  Is de groep van een speler aan het begin van zijn beurt niet verbonden, doordat de tegenspeler schijven geslagen heeft, dan moet de speler zodanig zetten dat zijn groep aan het eind van de beurt weer één geheel vormt, op straffe van verlies.

Er zijn twee soorten zetten: zetten met een enkele schijf en ordo zetten.


Een enkele schijf mag recht voorwaarts, diagonaal voorwaarts en zijwaarts zetten, in een rechte lijn over vrije velden. De zet mag eindigen op een vrij veld of op een veld dat door een schijf van de tegenspeler bezet is. Deze schijf is daarmee geslagen en wordt van het bord verwijderd. Er is een uitzondering: een schijf mag recht of diagonaal achterwaarts bewegen als (en alleen als) de groep van de speler verbroken is, en hij deze moet herverbinden. Hieronder vindt U een voorbeeld van alle mogelijke zetten met de gemarkeerde witte schijf:

 


De ordo zet: 2 of meer schijven, die aaneengesloten op een horizontale dan wel verticale lijn liggen (een ordo), kunnen zij aan zij een willekeurige afstand bewegen over vrije velden. Ze kunnen alleen horizontaal (niet diagonaal) bewegen als ze op een verticale lijn liggen en vice versa. Slaan is met een ordo zet niet mogelijk. Het enige geval waarin een ordo achterwaarts mag bewegen is als (en alleen als) de groep van de speler verbroken is, en hij deze moet herverbinden. Hier zijn drie voorbeelden van mogelijke ordo zetten (er zijn diverse andere ordo zetten mogelijk in de getoonde positie):

Ordo X

The goal of Ordo X is to reach the opposite row with one of the player's checkers or capture all opponent's checkers.

Players move alternately, starting with the player controlling the light checkers.

During the game, after a player's move, all of that player's checkers must be connected (orthogonally or diagonally ) in one sole group.

There are two kinds of moves: single checker moves and ordo moves.


A single checker (a singleton) can move straight forward, diagonally forward or sideways in a straight line any number of empty cells.  It may end the move in an empty cell or a cell occupied by an opponent's checker, which is then captured and removed from the board.

If by making a capturing move the player divides the group of the opponent's checkers into distinct sub-groups then he must also take away all opponent's checkers of any smaller sub-groups, such that only one (i.e. the largest) group remains. If there are two or more largest sub-groups with the same number of opponent's checkers, the player can decide which sub-group to leave on the board. Below are two examples of the capturing move:

 
This capturing move divides the opponent's group to three sub-groups: one checker, two checkers and 5 checkers. The two smaller groups are removed along with the captured checker.   This capturing move divides the opponent's group to two sub-groups of the equal size (5 checkers). The player may decide which sub-group to leave on the board.

The ordo move: a horizontal or vertical row of 2 or more checkers (an ordo) can move forward, diagonally forward or sideways any number of empty cells. All ordo's checkers move in parallel directions the same number of cells and they may not capture opponent's checkers. Below are some examples of possible ordo moves (there are many other possible ordo moves in the illustration):

   
This illustration shows three examples of the perpendicular ordo moves.   This illustration shows five examples of ordo moves in the same file   This illustration shows three examples of diagonal ordo moves

If the player moves a singleton or an ordo in a sideways direction then he must immediately make another move in a forward or diagonally forward direction before passing the the turn to his opponent. This second move can be made with the same or any other singleton or ordo. Both sideways and the following forward moves must be legal moves in every respect, e.g. they may not disconnect the player’s own group and must follow the common rules of singleton or ordo moves.

Externe Links

[create new page] [copy this page] [edit this page] [translate this page] [view history]

© All rights reserved. Created by Arty Sandler. Privacy Policy