Шоги

Преглед
Шоги (Или још познатији као Јапански шах) је мисаона игра на табли  за два играча и у истој је фамилији као и  Западни шах, Чатранџ, Кинески шах, и Корејски Јанги, и то је најпопуларнија варијанта шаха у Јапану.

Циљ
Циљ у Шогију  је напасти противничког краља на такав начин да противник не може да побегне од напада и не може да се одбрани у свом следећем потезу.(Матирати)

Фигуре

На почетку партије сваки од играча има по 20 фигура. Фигуре оба играча су потпуно исте. Фигуре оба играча се не разликују по бојама, али уместо тога сваки играч окреће напред своје фигуре, ка супротној страни. Ово показује ко контролише фигуру током игре. Свака фигура има своје име написано на својој површини у облику два канђи (кинески карактери се користе у јапанском). "Западне" фигуре садрже слике фигура и такође се могу користити.

Црне фигуре
Светле фигуре
или - Краљ или - Краљ
или - Топ или- Топ
или - Ловац или- Ловац
или - два Златна Генерала или- два Златна Генерала
или - два Сребрена Генерала или- два Сребрена Генерала
или - сва Скакача или- два Скакача
или - два Копља или- два Копља
или - девет пешака или- девет пешака

На полеђини сваке промовисане фигуре (осим краља и златог генерала) су један или два слова (често у другој боји). Ова страна се окреће у току игре да покаже да је фигура промовисана.

Црне промовисане фигуре Светле промовисане фигуре
или - промовисан Сребрени генерал или- промовисан Сребрени генерал
или - промовисан Топ или- промовисан Топ
или - промовисан Ловац или- промовисан Ловац
или - промовисан Скакач или- промовисан Скакач
или - промовисано Копље или- промовисано Копље
или - промовисан пешак или- промовисан пешак

 

Табла

Шоги се игра на квадратној табли величине 9х9

Почетни положај фигура приказан је на следећој илустрацији:

Традиционалне јапанске фигуре "Западне" фигуре

 

 

Правила игре
Играчи повлаче потезе наизменично, почев од Црног играча (термини "Црни" и "Бели" се користе за разликовање две стране, али нема стварне разлике у боји фигура).

Ниједна фигура не може да буде померена на поље окупирано од стране друге фигуре истог играча.

Ако је фигура померена на поље на коме се налази противничка фигура, та противничка фигура се заробљава и узима од стране играча који је заробио. Он је склања са табле и узима код себе. Играње потеза којим се заробљавају противничке фигуре није обавезно.

Ако фигура A може заробити противничку фигуру B каже се да A напада B или да је B под нападом.

За Краља се каже да је у "шаху" ако је под нападом било које противничке фигуре (чак и ако нападачка фигура не може да се креће из неког разлога).

Играч никако не може оставити свог краља "у шаху" након свог потеза. Ако је играч "у шаху", он се тог стања може ослободити на неки од следећих начина:

 • Може се померити краљ на поље на коме није нападнут.
 • Фигуру која напада краља, играч може заробити неком од својих фигура (чак и сопственим краљом, ако га тиме не оставља под шахом).
 • Напад може бити осујећен померањем друге фигуре између краља и нападачке фигуре (то није могуће када је намад са скакачем).

Сви могући потези фигура приказани су овде:


Краљ може бити померен на било које суседно поље које није окупирано и није под нападом. Сматра се да су та поља под нападом, чак и када нападајућа фигура не може да се креће из неког разлога:


Златни генерал може да се креће по једно поље ортогонално или дијагонално напред, што даје шест могућих дестинација. Не може се кретати дијагонално назад.


Сребрни генерал може бити померен за једно поље дијагонално, у четири могућа правца, или једно поље напред, што даје укупно пет могућности.


Скакач може скочити два поља право и једно поље лево или десно, са тренутне позиције. Скакач је једина фигура која може прескочити остале фигуре. Приказани су могући потези скакача са његових почетних позиција.


Ловац се може кретати за било који број празних поља у било ком дијагоналном правцу. Ловац не може прескочити преко других фигура.


Топ се може кретати за било који број празних поља у било ком хоризонталном правцу (лево, десно, право, назад). Топ не може прескочити преко других фигура.


Копље се може померити било колико поља вертикално напред. Оно не може прескакати остале фигуре.


Пешак се помераа за једну ћелију напред на истој вертикалној колони.

Промоција

Зонас за промоцију фигура је у последња три реда табле. Ако фигура почиње или завршава свој потез на једном од поља у зони промоције онда играч може извршити промоцију своје фигуре на крају потеза. Промоција се означава окретањем фигуре након потеза показујући њену ознаку која представља промовисану фигуру..

Ако  пиун or копљe дођу до последњег реда или  скакач дође до једног од последњих редова, они се морају промовисати, или у супротном у наредном потезу неће имати легалан потез.

Промовисане фигуре крећу се другачије него обичне:

 • Промовисани сребрни генерал, промовисани скакач, промовисано копље или промовисани пиун крећу се као златни генерал.
 • Промовисани топ (змај краљ) може се кретати као непромовисани топ и као краљ:
 • Промовисани ловац (змај) може се кретати као непромовисани ловац и као краљ:
 • Краљ или златни генерал се не могу промовисати.

Избачени

Супротно обичајима стандардног шаха, заробљене фигуре у Шогију играч који их је узео може вратити касније у игру. У било ком тренутку, када је на потезу, играч уместо померања фигуре може раније заробљену фигуру убацити у игру, стављајући је на празно поље и окрећући је ка противнику. Та врста потеза назива се спуштање.

Спуштање фигуре мора задовољити следећа правила:

 • Заробљене фигуре губе свој промовисани статус, ако су биле промовисане пре заробљавања. То значи да уколико је играч заробио промивисану фигуру, ако је враћа у игру, онда је враћа у непромовисаном облику.
 • If a piece is dropped in the promotion area the piece cannot be promoted on the same turn (however, a promotion can occur on one of the subsequent moves made by the player).
 • pawn, knight or lance cannot be dropped on the last row because it would leave them without legal moves on subsequent turns. For the same reason a knight cannot be dropped on the row before the last one.
 • pawn cannot be dropped in the same column as another unpromoted pawn of the same player. As the result of this rule a player having an unpromoted pawn in every column is unable to drop a pawn anywhere.
 • A pawn cannot be dropped to give an immediate checkmate. However, other pieces may be dropped to give immediate checkmate.

Крај партије

If a player puts an enemy king in check and the opponent cannot eliminate it on his next move, then the game ends and the player wins. Such position is called a checkmate. On the following picture the black king  is in check (under attack of white gold general) and there is no way for blacks to escape from this situation or capture the attacking piece (the white gold general is protected by the white knight):

A player loses the game if he gives a perpetual check to his opponent, i.e. if the same board position has been repeated four times and each player's move put an enemy king in check.

Without perpetual check, repeating the same board position four times ends the game in a draw..

Линкови

[create new page] [copy this page] [edit this page] [translate this page] [view history]

© All rights reserved. Created by Arty Sandler. Privacy Policy