Неутрико

Преглед
Неутрико је мисаона игра на табли за два играча коју је открио Јан Кристијан Хугланд 2001. године.

Табла

Неутрико се игра на табли 5х5.

У игри постоје два играча: Црни and Бели.

Почетна позиција фигура приказана је на следећој илустрацији:

 

Циљ

Циљ у Неутрику је поставити три своје фигуре у ред ортогонално или дијагонално. Ред мора бити повезан.

Правила игре

Играчи померају наизменично по једну фигуру по потезу, почевши од играча са црним фигурама. 

Фигура се помера ортогонално или дијагонално док не додирне поље које је већ заузето или ивицу табле.

У партији се проглашава реми (нерешен резултат) уколико се иста позиција понови три пута.

Линкови

 


[create new page] [copy this page] [edit this page] [translate this page] [view history]

© All rights reserved. Created by Arty Sandler. Privacy Policy