Hex

Преглед
Хекс је мисаона игра на табли за два играча, која се традиционално игра на 11х11, али и табле других величина су у употреби. Ова игра је члан породице игара повезаности, међу којима су и Y , HavannahGonnect .  Игру су, независно један од другог открили Пиет Хејн и Џон Неш.

Циљ
Формирати непрекидан ланац који повезује две наспрамне стране играчове боје.

Табла

Хекс се традиционално игра на 11x11, по сугестији Пиета Хеина.  Друге табле 13x13, 14x14 (По препоруци Џона Неша), 15x15 или 19x19 су у употреби.  Парови наспрамних страница табле су обојени у две различите боје, обично црвену и плаву.

Игра

Партија почиње са празном таблом.

Оба играча добијају фигуре са једном од две боје.

Играчи стављају каменове на празна поља на табли.

Први играч има малу предност, па се због тога често користи правило замене како би се направио неки баланс.  То омогућава другом играчу да замени боју прилимом првог потеза уколимо му се допада онај већ одиграни потез првог играча.

Завршница

Игра се завршава када један од играча формира повезан ланац који спаја две наспрамне стране табле обојене његовом бојом.  У овој игри не постоји могућност нерешене завршнице.

Линкови

 


[create new page] [copy this page] [edit this page] [translate this page] [view history]

© All rights reserved. Created by Arty Sandler. Privacy Policy