Freedom

О игри
Freedom (Слобода) је апстрахтна мисаона игра на табли за два играча, коју су дизајнирали Вељко Ћировић и Небојша Санковић

Табла

Freedom (Слобода) се игра на 10x10 квадратној табли. Друге величине могу бити коришћене за краће или дуже партије.

Циљ

Циљ игре Слобода је имати више  "живих" фигура на крају партије, од свог противника. Фигура је "жива" ако је део неког хоризонталног, вертикалног или дијагоналног низа дужине тачно четири.

На илустрацији испод црни играч побеђује партију: овде је 11 "живих" црних фигура (које су део три низа од "4 у низу") и 8 "живих" белих фигура (које су део два низа од "4 у низу"). Пажљиво уочите, да је једна "жива" црна фигура (Г3) присутна као део два низа дужине 4, али је у коначном резултату рачуната само једном.

Правила

Партија почиње са празном таблом.

Сваки од два играча има фигуре са једном од боја: Беле или црне.

Бели игра први, стављајући своју фигуру било где на табли. 

После тог потеза наредни играч поставља своју фигуру на једно од суседних поља фигуре коју је противник одиграо у претходном потезу. И по том працвилу се партија наставља све дотле док један од играча не наиђе на сва окупирана поља око фигуре коју је противик одиграо. Тада играч има потез "слободе" и може играти на било које слободно поље табле, а други играч наставља да га прати по пређашњем правилу.

Партија се завршава када је цела табла попуњена. Последни играч има право да не одигра свој потез уколико би му он смањио скор.

Линкови


[create new page] [copy this page] [edit this page] [translate this page] [view history]

© All rights reserved. Created by Arty Sandler. Privacy Policy