Transposition

Overzicht
Transposition (ook bekend als Oneven tegen Even) is een tweepersoons getalspel uitgevonden in 2000 door Gregory Keith Van Patten ().

Kaarten

Transposition wordt gespeeld met een even aantal kaarten, genummerd 1 tot N, waarbij 'N' minimaal 8 is.

In het begin liggen de kaarten oplopend van links naar rechts:

Doel

De eerste speler wint als de oneven kaarten van links naar rechts aflopend gearrangeerd zijn, niet noodzakelijkerwijs naast elkaar.

De tweede speler probeert hetzelfde met de even kaarten.

Het doet er niet toe welke speler de kaarten legt: als de tweede speler de oneven kaarten in het vereiste arrangement legt, wint de eerste, tenzij hij tegelijkertijd de even kaarten in het vereiste arrangement legt. In het laatste geval is het remise.

Zetten

Spelers zetten beurtelings, passen is niet toegestaan.

Op zijn beurt verwisselt een speler twee kaarten zodanig dat de linker een lagere waarde heeft dan de rechter.

Omdat de eerste speler een voordeel heeft, wordt de 'swap' (wissel) regel gebruikt om dit voordeel te neutraliseren. Het houdt in dat de tweede speler de eerste zet van zijn tegenstander als de zijne kan accepteren of verwerpen.

Varianten
  • Alleen naast elkaar liggende kaarten kunnen verwisseld worden.
  • In plaat van de 'even en oneven' verdeling van de kaarten kan ook de hoge kant en de lage kant van het pak gebruikt worden. De eerste speler probeert dan, in bovenstaand diagram, de getallen 1-4 van links naar rechts aflopend te arrangeren, de tweede speler de getallen 5-8.

[create new page] [copy this page] [edit this page] [translate this page] [view history]

© All rights reserved. Created by Arty Sandler. Privacy Policy