Shakti

Overzicht

Shakti is een Schaak variant uitgevonden door Christian Freeling in 1982.

Bord

Shakti wordt op een 7x7 bord gespeeld. In het begin ligt op elk veld een tegel. Beide spelers hebben één Koning en twee Krijgers.

Het diagram toont het bord met de stukken in de beginopstelling:

 

Doel

Het doel van Shakti is tis om de Koning van de tegenspeler mat te zetten (dwz. deze zo aan te vallen dat deze niet uit schaak kan ontsnappen, en evenmin het aanvallende stuk kan slaan).

Pat wordt in Shakti omzeild. Remise is mogelijk door 3-voudige stellingsherhaling of wederzijdse overeenkomst.

Zetten

Wit begint en spelers zetten beurtelings. Zetten is verplicht, tenzij er geen legale zet mogelijk is. In dat geval gaat de beurt over naar de tegenspeler.

Alle stukken mogen alleen op tegels zetten (gedurende het spel verdwijnen er tegels tgv. bepaalde zetten).

Een Koning staat "schaak" als er een Krijger van de tegenspeler op dezelfde rij, kolom of diagonaal staat, zonder tegels ertussen (zelfs als de Krijger zelf gepind staat).

Een Koning mag zich niet in schaak begeven en eenspeler mag zijn Koning nooit schaak laten staan. Schaak kan op de volgende manieren opgeheven worden:

  • De Koning kan naar een veld gezet worden waar hij niet schaak staat.
  • Het aanvallende stuk kan door de Koning geslagen worden (uiteraard mag deze zich daarbij niet in schaak begeven).

"Wederzijds schaak" is verboden: koningen mogen niet op dezelfde rij, kolom of diagonaal staan, zonder minstens één tegel ertussen.

De zetten van de stukken worden hieronder belicht.


Als een Koning niet schaak staat mag hij naar de eerste tegel die hij kan zien in rechte of diagonale richting. Het diagram geeft de zetmogelijkheden van een Koning die niet schaak staat:

De witte Koning kan zetten naar de blauwe velden.

Een Koning die schaak staat, mag alleen naar recht of schuin aangrenzende velden zetten. Zo'n veld mag bezet zijn, maar uiteraard mag de Koning een stuk dat op een aangrenzend veld schaak geeft alleen slaan als hij zich daabij niet zelf in schaak begeeft.  Het diagram geeft de zetmogelijkheden van een Koning die schaak staat:

De Koning staat schaak en is beperkt tot aangrenzende velden.


Een Krijger heeft twee soorten zetten:

  • een Krijger mag naar de eerste tegel die hij kan zien in rechte of diagonale richting:

De rode Krijger kan zetten naar de blauwe velden.
Het middenveld d4 is bezet, dus daar kan de Krijger niet heen.

  • Mits beide tegels onbezet zijn, mag een Krijger ook over de eerste heenspringen en op de tweede in dezelfde lijn landen. In dat geval wordt de eerste tegen van het bord verwijderd. Het verwijderen is verplicht, dus als het tot gevolg heeft dat de eigen Koning schaak komt te staan, dan is de zet niet toegestaan. Hieronder een voorbeeld:


De rode Krijger kan naar de blauwe tegels zetten.
De transparante oversprongen tegels zijn aangegeven.

Externe links

[create new page] [copy this page] [edit this page] [translate this page] [view history]

© All rights reserved. Created by Arty Sandler. Privacy Policy