Molenspel

Overzicht

Nine Men Morris is is een oud tweepersoons abstract spel waarvan de oorsprong ligt in het Romeinse Keizerrijk. Een naaste verwant van het spel is Morabaraba.

Bord

Het Molenspel wordt gespeeld op een speciaal bord met 24 cellen die op drie concentrische vierkanten liggen, verbonden met lijnen, zoals in onderstaande afbeelding:

 

Aan het begin van het spel hebben beide sperers, wit en zwart, elk 9 schijven in hun kleur.

Doel
Het doel van het spel is on 7 schijven van de tegenstander te slaan, dan wel alle schijven zo te blokkeren dat de tegenstander geen legale zet meer heeft.

Terminologie

Een "Molen" - een lijn van drie gelijk gekleurde schijven (bv. tussen de volgende cellen: A1-A4-A7 of B2-D2-F2).

"Slaan van een schijf" - het van het bord nemen van een schijf van de tegenstander. Een geslagen schijf komt niet terug in het spel. Maakt een schijf deel uit van een 'molen' dan kan deze niet geslagen worden, tenzij alle schijven deel uitmaken van een molen. In dat geval mag een schijf wel geslagen worden.

Zetten

Het spel begint op een leeg bord. Spelers zetten beurtelings. Wit bgint.

Het spel bestaat uit twee fasen:

  1. Het inbrengen van schijven
  2. Het zetten van schijven

In de eerste fase plaatsen de spelers beurtelings een schijf op een vrij veld. Vormt een speler daarbij een molen (of meerdere molens) dan mag hij een schijf van de tegenstander slaan maar dat is niet verplicht.

Als alle schijven geplaatst zijn begint de tweede fase. Gedurende deze fase verplaatsen de spelers beurtelings een schijf langs een lijn naar een aangrenzend veld. Vormt een speler daarmee een molen (of meerdere molens), dan mag hij een schijf slaan onder dezelfde voorwaarden als in de eerste fase. Molens mogen meerdere keren verbroken en hersteld worden door schijven heen en weer te schuiven. Telkens ale een molen gevormd word mag een speler een schijf slaan. Wordt een molen verbroken, dan kunnen de schijven uiteraard geslagen worden.

Als een speler nog drie schijven overheeft, worden dat "vliegende schijven". Vliegende schijven kunnen op hun beurt naar elk vrij veld verplaatst worden.

Einde van het spel

Het spel eindigt in de volgende situaties:

  • Als een speler niet kan zetten, wint de tegenspeler.
  • Als een speler 7 schijven slaat heeft hij gewonnen.
  • Als beide spelers nog maar drie schijven hebben, en er wordt gedurende tien zetten niet geslagen, dan is het spel remise.

Varianten

Er zijn verschillende varianten op bovenstaande regels:

  • als een speler een molen verbreekt en daarbij een nieuwe vormt, mag hij op de volgende zet de oude niet herstellen;
  • als een speler twee molens gelijktijdig vormt (dat kan alleen bij het inbrengen) mag hij twee schijven slaan.

Externe links

 


[create new page] [copy this page] [edit this page] [translate this page] [view history]

© All rights reserved. Created by Arty Sandler. Privacy Policy