Linkage

Overzicht
Linkage is een tweepersoons abstract spel uitgevonden door Ethan Larson (Almo) in 2007.

Bord

Linkage wordt gespeeld op een 7x7 bord waarvan het centrale veld niet gebruit wordt. Er zijn 24 stukken in het spel, 6 in 4 verschillende kleuren. Elk stuk is een 'twee velden' domino. Beide spelers gebruiken dezelfde stukken.

 


 

Doel

De twee spelers heten "Meer" en "Minder".

De spelers hebben een tegengesteld doel. "Minder" wint als het aantal verschillend gekleurde groepen aan het eind minder is dan 12. Zoniet dan wint "Meer".

Een "groep" bestaat uit recht verbonden velden van dezelfde kleur.

Het diagram toont een eindstand:

Er zijn 12 verschillende groepen dus "Meer" wint net

Zetten

Het spel begint op een leeg bord. "Meer" begint.

Spelers plaatsen beurtelings een stuk op twee vrije velden.

Een stuk mag niet recht aansluiten op het laatst gespeelde stuk van de tegenstander:

De gele domino is als laatste geplaatst

Op de met "✕" gemarkeerde velden mag op de nu volgende beurt niet gezet worden

Als een speler op grond van bovenstaande regel niet kan zetten gaat de beurt naar de tegenstander, die geen beperking heeft omdat de ander niet kon zetten, en er dus geen 'als laatste geplaatst stuk' van hem aanwezig is.

Het spel eindigt als er geen stukken meer geplaatst kunnen worden.


[create new page] [copy this page] [edit this page] [translate this page] [view history]

© All rights reserved. Created by Arty Sandler. Privacy Policy