Harzdame

Overzicht
Harzdame is een tweepersoons spel dat gespeeld wordt op een schaakbord, en is uitgevonden door Benedikt Rosenau in 2009. Het spel maakt deel uit van de familie der damspelen.

Bord

Harzdame wordt gespeeld op een standaard schaakbord.

Het diagram toont het bord met de schijven in de beginopstelling:

Doel
Het doel van Harzdame is om alle stukken van de tegenspeler te slaan, dan wel te blokkeren, zodat de tegenspeler geen legale zet meer heeft.

Zetten

De spelers zetten beurtelings, te beginnen met wit.

Een gewone schijf mag één veld recht vooruit of  één veld zijwaarts naar rechts bewegen (vanuit het stand punt van de speler).

Als een schijf een zet eindigt in het promotiegebied, wordt deze een dam. Het promotiegebied voor wit bestaat uit de velden C8-H8 en H3-H7. Het promotiegebied voor zwart bestaat uit de velden A1-A6 en B1-F1.

Indien een schijf in een slagzet het promotiegebied bereikt maar verder moet slaan, gebeurt dit als normale schijf en volgt geen promotie tot dam. Alleen indien de slagzet op een veld van het promotiegebied eindigt, wordt deze tot dam gekroond.

Een dam beweegt onbeperkt in horizontale of verticale richting (zoals de toren in het Schaakspel). Een dam mag niet over eigen stukken springen en ook niet over twee of meer aaneengesloten stukken van de tegenspeler.

Geen stuk mag op een bezet veld landen.

Slaan

Een gewone schijf slaat een stuk van de tegenstander op een horizontaal of verticaal aangrenzend veld (in alle vier richtingen) door over dit stuk te springen naar het onmiddellijk erachter gelegen vrije veld. Het geslagen stuk wordt van het bord genomen. Als de schijf zijn slag kan vervolgen moet hij dit doen, tot de gehele slag is afgemaakt.

Een dam slaat een stuk van de tegenstander dat op dezelfde horizontale of verticale rij staat, vooropgezet dat het veld onmiddelijk erachter vrij is, door over het stuk naar één van de er achter liggende velden te springen. Kan de dam na de eerste sprong zijn slag vervolgen dan moet deze dat doen.

Een meerslag moet geheel afgemaakt worden vóór de geslagen stukken van het bord genomen worden, Gedurende de slag mag het slaande stuk wel hetzelfde veld meermaals aandoen (in een rondslag) maar niet hetzelfde stuk meermaals slaan.

 

Slaan is verplicht: als een speler een slagzet kan maken moet hij dit doen.

Meerslag gaat voor: de speler moet van te voren de zet bepalen die het grootste aantal stukken slaat (waarbij een dam als één stuk telt) en deze uitvoeren. Zijn er verschillende zetten die het grootste aantal stukken slaan, dan is de speler vrij om te kiezen.

 


[create new page] [copy this page] [edit this page] [translate this page] [view history]

© All rights reserved. Created by Arty Sandler. Privacy Policy