Dameo

Overzicht
Dameo is een abstract bordspel voor twee personen dat gespeeld wordt op een schaakbord, met damschijven. Het is uitgevonden door Christian Freeling in 2000. Dit spel maakt deel uit van de familie der damspelen.

Bord

Dameo wordt gespeeld op een regulier schaakbord.

Het diagram toont het bord met de witte en zwarte schijven in de beginopstelling:

Doel
Het doel van Dameo is om alle stukken van de tegenstander te slaan, dan wel te blokkeren zodat de tegenstander geen legale zet meer heeft.

Zetten

De spelers zetten beurtelings, te beginnen met wit.

Gewone schijven kunnen op twee manieren bewegen:

  1. Een gewone schijf kan één veld voorwaarts zetten, zowel recht als diagonaal.
  2. Een gewone schijf , kan zowel recht als diagonaal voorwaarts bewegen over een aaneengesloten rij van gewone schijven van de eigen kleur, en landen op het eerstvolgende vrije veld.

Indien een schijf met een zet of slagzet eindigt op de laatste rij, wordt hij tot dam gekroond.

Een dam beweegt onbeperkt recht of diagonaal, zoals de dame in het schaakspel. Een dam mag niet over eigen stukken bewegen, noch over twee of meer aaneengesloten stukken van de tegenstander.

Noch een schijf noch een dam kunnen op een bezet veld landen.

Slaan

Een gewone schijf slaat een stuk van de tegenstander op een horizontaal of verticaal aangrenzend veld (in alle vier richtingen) door over dit stuk te springen naar het onmiddellijk erachter gelegen vrije veld. Het geslagen stuk wordt van het bord genomen. Als de schijf zijn slag kan vervolgen moet hij dit doen, tot de gehele slag is afgemaakt.

Een dam slaat een stuk van de tegenstander dat op dezelfde horizontale of verticale rij staat, vooropgezet dat het veld onmiddelijk erachter vrij is, door over het stuk naar één van de er achter liggende velden te springen. Kan de dam na de eerste sprong zijn slag vervolgen dan moet deze dat doen.

 
Een meerslag moet geheel afgemaakt worden vóór de geslagen stukken van het bord genomen worden, Gedurende de slag mag het slaande stuk wel hetzelfde veld meermaals aandoen (in een rondslag) maar niet hetzelfde stuk meermaals slaan.

Slaan is verplicht: als een speler een slagzet kan maken moet hij dit doen.

Meerslag gaat voor: de speler moet van te voren de zet bepalen die het grootste aantal stukken slaat (waarbij een dam als één stuk telt) en deze uitvoeren. Zijn er verschillende zetten die het grootste aantal stukken slaan, dan is de speler vrij om te kiezen. 
 

 

Externe links

 


[create new page] [copy this page] [edit this page] [translate this page] [view history]

© All rights reserved. Created by Arty Sandler. Privacy Policy