Dama

Overzicht
Dama (Turks Dammen) is een tweepersoons damspel dat op een schaakbord gespeeld wordt. Het is één van de traditionele vertegenwoordigers van de familie der damspelen.

Bord

Het diagram toont het bord met de schijven in de beginopstelling:

Doel
Het doel van het Dama is om alle stukken van de tegenstander te slaan, dan wel te blokkeren, zodat geen legale zet meer overblijft.

Zetten

De spelers zetten beurtelings, te beginnen met wit.

Een normale schijf zet recht voorwaarts of zijwaarts naar een aangrenzend veld. Indien een zet van een schijf op de achterste rij van het bord eindigt, wordt deze tot Dam gekroond.

Een dam beweegt als de toren in het schaakspel. Een dam mag niet over eigen stukken of over twee of meer aaneengesloten stukken van de tegenstander springen.

Stukken kunnen nooit op een bezet veld landen.

Slaan

Een normale schijf slaat een vijandig stuk dat er links of rechts naast of ervoor staat, door over dit stuk te springen naar het onmiddellijk erachter gelegen vrije veld. Het geslagen stuk wordt direct van het bord verwijderd. Als de schijf verder kan slaan in voor- of zijwaartse richting moet de speler dit doen. 

Een dam kan een stuk dat op dezelfde rij of kolom staat over elke afstand slaan, mits de velden ertussen vrij zijn, en het veld onmiddellijk erachter ook. Hij doet dat door over het stuk te springen en te landen op één van de onmiddellijk erachter gelegen vrije velden. Als de dam verder kan slaan in moet de speler dit doen.

De geslagen stukken worden in beide gevallen onmiddellijk van het bord genomen, dus vóór de slag vervolgd wordt. Zo kunnen velden vrij komen die het slaan van stukken mogelijk maken die daarvoor nog niet geslagen konden worden.

Slaan is verplicht, en meerslag gaat voor: de speler moet bij keuze die slag maken die het grootste aantal geslagen stukken oplevert.


[create new page] [copy this page] [edit this page] [translate this page] [view history]

© All rights reserved. Created by Arty Sandler. Privacy Policy