Russisch Dammen

Overzicht
Russisch Dammen (ook bekend als Shashki) is een tweepersoons bordspel dat op een schaakbord gespeeld wordt. Het spel behoort tot de familie der damspelen.

Bord

De beginpositie van de witte en zwarte schijven wordt getoond in het volgende diagram:

Doel
Het doel van het Russisch Dammen is alle stukken van de tegenstander te slaan, dan wel te blokkeren, zodat geen legale zet meer overblijft.

Zetten
De spelers zetten beurtelings, te beginnen met wit. Een normale schijf zet diagonaal voorwaarts naar een aangrenzend veld. Indien een zet van een schijf op de achterste rij van het bord eindigt, wordt deze tot dam gekroond. Indien een schijf in een slagzet de achterste rij bereikt volgt onmiddellijke promotie tot dam, en moet het stuk, indien mogelijk, zijn slagzet als zodanig voltooien in dezelfde beurt. 
 
Een dam mag willekeurig ver zetten, als een loper in het Schaakspel, maar mag niet over eigen stukken bewegen en ook niet over twee of meer aaneengesloten stukken van de tegenstander.

Noch een schijf, noch een dam mag op een bezet veld zetten.

Slaan
Een schijf slaat een stuk van de tegenstander dat op een aangrenzend veld staat door over het stuk naar het volgende veld te springen, vooropgezet dat dit veld vrij is. Dit mag zowel voor- als achteruit. Na de slagzet wordt het geslagen stuk van het bord genomen. Kan de schijf na de eerste sprong zijn slag vervolgen dan moet deze dat doen.
 
Een dam slaat een stuk van de tegenstander dat op dezelfde diagonaal staat, vooropgezet dat het veld onmiddelijk erachter vrij is, door over het stuk naar één van de er achter liggende vrije velden te springen. Kan de dam na de eerste sprong zijn slag vervolgen dan moet deze dat doen.
 
Een meerslag moet geheel afgemaakt worden vóór de geslagen stukken van het bord genomen worden, Gedurende de slag mag het slaande stuk wel hetzelfde veld meermaals aandoen (in een rondslag) maar niet hetzelfde stuk meermaals slaan.
 
Slaan is verplicht: als een speler een slagzet kan maken moet hij dit doen.
 
Meerslag gaat niet voor: zijn er verschillende slagzetten mogelijk, dan is de speler vrij om te kiezen. De gekozen slag moet echter ten allen tijde voltooid worden.
 
Een stuk kan nooit op een ander stuk eindigen.

[create new page] [copy this page] [edit this page] [translate this page] [view history]

© All rights reserved. Created by Arty Sandler. Privacy Policy