Akron

Overzicht
Akron is een tweepersoons abstract bordspel uitgevonden door Cameron Browne in 2002. 

Bord

Akron wordt gespeeld op een vierkant bord met 8x8 verdiepte cellen:

Doel van het spel

Het doel van Akron is om een keten vanelkaar rakende stenen van eigen kleur te vormen die de beide tegenoverliggende zijkanten van het bord van de betreffende kleur verbibdt na de daaropvolgende zet van de tegenspeler. De verbinding moet dus nog steeds compleet zijn na het antwoord van de tegenspeler. Hoekcellen maken deel uit van beide zijkanten.

Verbindingen

Twee stenen kunnen elkaar raken op twee manieren: 

  • ze liggenop orthogonaal aangrenzende cellen
  • een steen rust diagonaal op de tweede steen.

"B" en "C" zijn verbonden want ze liggen op orthogonaal aangrenzende cellen.
"A" en "B" zijn verbonden want "A" rust diagonaal op "B".
"C" en "D" zijn niet verbonden.

Twee stenen zijn verbonden als er zich een ononderbroken pad van verbonden stenen tussen hen bevindt. Echter, indien een verbinding over een verbinding van de tegenspeler ligt, telt alleen de bovenste. De onderliggende verbinding geldt als onderbroken, totdat de bovenste weer verbroken wordt.

"A" en "B" verbreken de verbinding tussen "C" en "D"

Zetten

Het spel begint op een leeg bord.

Er zijn twee spelers: Zwart en Wit.

Te beginnen met Zwart, doen spelers op hun beurt één van het volgende:

  • Een speler mag een eigen steen plaatsen op een lege cel van het bord (dus niet bovenop andere stenen).
  • Een speler mag een steen die al geplaatst is verplaatsen naar een vacante positie die grenst aan de keten waar de steen voor het verplaatsen deel van uitmaakt. Een vacante positie is ofwel een lege cel ofwel een positie bovenop vier stenen, ongeacht kleur, die voor, tijdens en na ze zet aanwezig zijn. Een steen die een andere ondersteunt kan verplaats worden als niet meer dan één steen van elk bovenliggende niveau valt. Een vallende steen vult het vrijgekomen gat; er kan een cascade effect ontstaan als de vallende steen op zijn beurt een steen van het daaropvolgende niveau ondersteunt. De oorspronkelijk verplaatste steen mag meerdere niveaus naar boven of beneden bewegen, maar hij mag niet de plaats van een vallende steen innemen, en evenmin een vallende steen als ondersteuning gebruiken. Hieronder vindt U enkele voorbeelden::
 
"A" kan verplaatst worden naar elk van de rood gemarkeerde cellen.   Na de zet.
 
"A" kan verplaatst worden naar elk van de rood gemarkeerde posities.   Na de zet.
 
"A" kan verplaatst worden naar elk van de rood gemarkeerde cellen. Merk op dat deze zwarte steen een witte ondersteunt die na het verplaatsen valt.   Na de zet.

 

Externe Links

[create new page] [copy this page] [edit this page] [translate this page] [view history]

© All rights reserved. Created by Arty Sandler. Privacy Policy