Adaptoid

Overzicht
Adaptoid is een twee persoons abstract bordspel uitgevonden door Néstor Romeral Andrés in 2008.

Bord

Adaptoid word gespeeld op een hexagonaal bord met vier cellen per zijde, en speciale stukken: adapters, poten and scharen. Om te beginnen zijn er 12 witte adapters, 12 witte poten, 12 witte scharens, 12 zwarte adapters, 12 zwarte poten en 12 zwarte scharen.

 

 

Witte adapters, poten en scharen:                 

Zwarte adapters, poten en scharen:           

Doel

Het doel van het spel is om tenminste vijf adapters van de tegenspeler te vangen. De eerste speler die dit doel bereikt wint het spel.

Een speler wint ook als de tegenspeler geen enkele adapter meer op het bord heeft.

Zetten

Het spel beging op een leeg bord.

De eerste speler zet één witte adapter en één zwarte adapter naar believen op het bord. Daarna beslist de tweede speler of hij met de witte of met de zwarte stukken wil spelen.

Daarna begint de speler met de witte stukken.

Op zijn beurt voert een speler de volgende acties uit:

  • Een speler mag optioneel één van z'n adapters zetten. Een adapter net zoveel stappen maken als hij poten heeft (in het begin kan geen van de adapters bewegen, omdat ze nog geen poten hebben).  Een adapter mag niet over een bezet veld bewegen, maar hij kan z'n zet op een cel eindigen die door een adapter van de tegenspeler bezet is. In dat geval blijft de adapter met de meeste scharen leven en de andere wordt van het bord genomen als gevangene van de betreffende speler. Hebben beide hetzelfde aantal scharen, dan verdwijnen beide als gevangene van het bord. Gevangen adapters kunnen tijdens het spel opnieuw gebruikt worden.  Hier zij twee voorbeelden van de optie om te zetten:
 
De geel gemarkeerde witte adapter heeft drie poten. Hij kan naar elke blauw gemarkeerde cel bewegen. Merk op dat hij niet naar de cel met de zwarte adapter kan omdat deze meer scharen heeft (twee) dan de witte (nul).   De rood gemarkeerde zwarte adapter heeft twee poten. Hij kan naar elke blauw gemarkeerde cel bewegen. Hij kan ook naar de cel met de witte adapter omdat deze minder scharen heeft (nul) dan de zwarte (twee). Merk op dat hij niet naar de cel D7 achter de zwarte adapter kan omdat hij niet over de bezette cel D6 mag zetten.
  • Na het (al dan niet) zetten van een adapter, moet een speler OF een nieuwe adapter plaatsen, OF een poot of schaar aan een aanwezige adapter toevoegen.  Een nieuwe adapter moet aangrenzend aan een al aanwezige adapter van dezelfde speler geplaatst worden. Hier is een voorbeeld:

Een nieuwe zwarte adapter kan op elk van de blauw gemarkeerde cellen geplaatst worden.

  • De laatste actie is het verwijderen van alle adapters van de tegenspeler die niet genoeg aangrenzende lege cellen hebben: een adapter wordt verwijderd als het aantal aangrenzende lege cellen minder is dan het gezamelijke aantal poten en scharen van de adapter. De verwijderde adapters gelden als gevangenen van de tegenspeler.  Hier is een voorbeeld:
 
Wit plaats een nieuwe adapter op D4 (geel gemarkeerd). De zwarte adapter op D5 heeft 2 poten en 2 scharen, 4 in totaal, maar slechts drie aangrenzende lege cellen (C4, E5 and E6).
  De zwarte adapter op D5 wordt verwijderd en wordt toegevoegd aan de gevangen zwarte adapters van de witspeler.

Externe Links

[create new page] [copy this page] [edit this page] [translate this page] [view history]

© All rights reserved. Created by Arty Sandler. Privacy Policy