Russisk dam

Oversikt

Russisk dam (også kjent som Shashki) er et spill for to spillere som spilles på et kvadratisk sjakkbrett. Spillet tilhører damfamilien.

Brett

Russisk dam spilles på et vanlig 8x8-sjakkbrett.

Utgangsposisjonen for de lyse og mørke brikkene er som følger:

Mål

Målet i russisk dam er å fange alle motspillerens brikker, eller på annen måte etterlate motspilleren uten lovlige trekk.

Spillets gang

Spillerne tar trekk etter tur. Spiller med lyse brikker begynner.

Vanlige brikker (også kalt menn) kan bevege seg diagonalt forover til en nabocelle.

Når en mann når brettets siste rad, forfremmes den straks til konge. Hvis den nådde dit ved å fange en motspillers brikke, og kan fange brikker som konge fra der den står, skal trekket forsettes.

Konger kan bevege seg diagonalt i alle retninger, så langt spilleren ønsker (akkurat som løperen i sjakk).

Hverken konger eller menn kan lande på en celle der det allerede står en brikke.

Fanging

Fanging er obligatorisk i russisk dam: dersom man kan fange, må en gjøre dette.

En mann kan fange en motspillers brikke på en naborute dersom denne har en tom rute bak seg i samme retning. Fanging foretas diagonalt både forover og bakover ved å hoppe over brikken som fanges, og plassere sin mann på den tomme ruten bak. Den fangede brikken fjernes fra brettet.

En konge kan fange en motspillers brikke dersom denne står diagonalt i linje, det ikke er noen andre brikker i mellom, og det finnes en eller flere tomme ruter direkte bak den. Fanging foretas ved å hoppe over motspillerens brikke og plassere kongen på en av de tomme rutene bak.

I for både menn og konger gjelder det at om den flyttede brikken nå står i posisjon til å fange en eller flere andre brikker, skal trekket fortsettes. Men en konge kan i slike tilfeller ikke hoppe direkte tilbake i samme retning som de kom.

Dersom det er flere mulige måter å fange brikker på, kan spilleren velge fritt.

[create new page] [copy this page] [edit this page] [translate this page] [view history]

© All rights reserved. Created by Arty Sandler. Privacy Policy