Toguz Kumalak

Přehled

Toguz Kumalak ("devět kuliček") je kazašské jméno mankalové hry, též známé jako Toguz Korgool (Pod tímto názvem ji najdeme v Kyrgyzstánu).

Deska

Toguz Kumalak se hraje na desce, která má dvě řady s devíti menšími důlky a dva dlouhé důlky v originále nazývané Kazan. Hráči patří malé důlky v dolní řadě a velký důlek, který je výše a tedy blíže k soupeřovým malým důlkům.

Na začátku je v každém malém důlku 9 kuliček.

Cíl hry

Vyhraje ten, kdo nasbírá více kuliček do svého kazanu.

Pokud oba hráči nasbírají stejně, hra končí remízou.

Hra

Hráči se střídají v tazích a rozdělují kuličky. Rozdělování je prováděno následovně:

  • Hráč vezme všechny kuličky z libovolného důlku na své straně.
  • Jestliže vybraný důlek obsahuje alespoň dvě kuličky, vloží první kuličku zpět do vybraného důlku. Potom hráč pokračuje proti směru hodinových ručiček a vkládá do každého důlku jednu kuličku.
  • Jestliže vybraný důlek obsahuje jen jednu kuličku, hráč ji umístí do důlku vedle, opět jde proti směru hodinových ručiček.

 Na obrázku je příklad rozdělování:

Hráč bere 9 kuliček z důlku "g" a rozdělí je proti směru chodu hodinových ručiček.
Nezapomeňte, že první kuličku vkládá zpět do důlku "g"
.

  • Jestliže poslední kulička při rozdělování padne do důlku na soupeřově straně a s ní je v důlku sudý počet kuliček, jsou všechny kuličky z tohoto důlku zajmuty a přesunuty do hráčova kazanu.

 

Poslední rozdělovaná kulička padla do důlku na soupeřově straně a s ní je v důlku deset kuliček. Tyto kuličky jsou tedy přemístěny do hráčova kazanu.

  • Jestliže poslední rozdělovaná kulička spadne do důlku na soupeřově straně a spolu s ní jsou v důlku právě tři kuličky, jsou tyto kuličky také zajaty a přesunuty do hráčova kazanu a důlek se změní na tuzdik (v kazašštině "posvátné místo") či tuz (v kyrgyzštině "sůl"). V několika případech ovšem tuzdik nevznikne, a to:

- Jestliže hráč již tuzdik vytvořil.
- Jestliže se tak stalo v posledním, devátém důlku, tj. vlevo nahoře.
- Tuzdiky nemohou být umístěny symetricky. Jestliže např. jeden hráč má tuzdik v důlku "C", druhý hráč nemůže vytvořit tuzdik v důlku "c"

Je povoleno takový tah provést, ale nevznikne při něm tuzdik. Všechny kuličky, které spadnou do tuzdiku v průběhu rozdělování jsou zajmuty vlastníkem tuzdiku a přemístěny do jeho kazanu.  Hráč vzal deset kuliček z důlku "F" a rozdělil je proti směru hodinových ručiček. Poslední kulička padla do důlku "f" na soupeřově straně a s ní jsou v důlku tři kuličky. Z důlku se tedy stává tuzdik (a tři kuličky jsou zajmuty a přemístěny  do hráčova kazanu).

  Hráč vzal jedenáct kuliček z důlku "e" a rodělil je proti směru hodinových ručiček.
Poslední kulička spadla do důlku "F" na soupeřově straně a s ní jsou v důlku tři kuličky. Tento důlek NENÍ změněn na tuzdik, protože by oba tuzdiky byly v symetrickém postavení "f - F".
Nezapomeňte, že v průběhu rozdělování byla vložena kulička do soupeřova tuzdiku (důlek "f") a proto byla přesunuta do soupeřova kazanu.

  • Jestliže hráč nemá na své straně žádné kuličky a je na tahu, jeho soupeř přemístí všechny kuličky z malých důlků na jeho straně do jeho kazanu a hra končí.

Externí odkazy

[create new page] [copy this page] [edit this page] [translate this page] [view history]

© All rights reserved. Created by Arty Sandler. Privacy Policy