Talpa

Опште информације

Талпа  је астрахтна мисаона игра на абли за два играча. Открио је Арти Сандлер 2010. године. Ова игра је члан фамилије игара повезаности, као што су Hex, Crossway или Chain Lightning .

Табла

Талпа се игра на табли 8х8. Слична табла (6x6) може бити коришћена за почетнике или брзе партије, док већа табла (10x10) може бити коришћа у игри јачих играча  и за дуже партије. Лева и десна страна обојене су  плаво, док су горња и доња страна обојене у црвено. Иницијално, табла је у облику шаховнице са плавим и црвеним квадратима. Ти квадрати, или плочице су и фигуре за игру.

Циљ игре

Циљ игре у Талпи је отворити пут, састављен од ортогонално повезаних празних поља, који повезује супротне стране табле, означене вашом бојом, али не отварајући сличан пут између противникових страна. 

Играч одмах губи партију ако направи потез којим отвара пут од празних поља између противникових страна табле, чак и ако тај пут повезује и његове стране истовремено.

Сваки угао је подељен у обе боје.

У талпи није могућ нерешен исход.

Правила игре

Игра почиње са свим плочицама на табли која је налик на шаховску, као горе на слици. 

Играчи играју потезе наизменично, а партију почиње играч са црвеним фигурама.

Играч игра потез, тако што једну од својих фигура помера хоризонтално или вертикално на место противничке, коју на тај начин заробљава и склања са табле, а своју поставља на њено место.

 Заробљавање противничке фигуре је обавезно, ако је могуће. Када то није могуће играчи склањају са табле по једну од својих фигура по потезу.


[create new page] [copy this page] [edit this page] [translate this page] [view history]

© All rights reserved. Created by Arty Sandler. Privacy Policy