Sandbox

Overview

Sandbox - Сандбокс није специфична игра, али представља алатку за игру било које игре која укључује додавање, померање или уклањање фигура са квадратне или шестоугаоне табле. Систем не осигурава никаква правила, већ се играчи договарају око правила и следе их у току партије.


[create new page] [copy this page] [edit this page] [translate this page] [view history]

© All rights reserved. Created by Arty Sandler. Privacy Policy