Anti-Reversi

О игри

Анти Реверси је варијанта игре Reversi са истим правилима игре, али са различитим циљем: имати на крају партије мање дискова од противника на табли. 

 


[create new page] [copy this page] [edit this page] [translate this page] [view history]

© All rights reserved. Created by Arty Sandler. Privacy Policy