Пента

Преглед
Пента је мисаона игра за два играча на табли, која је квадратна са ортогоналним линијама које чине мрежу, традиционално са 19х19 пресека, али и друге величине табле се користе за игру. Игру је открио Гари Габрел 1978. године.

Циљ
Циљ у Пенти је поставити пет каменова у ред (хоризонтално, вертикално или дијагонално) или заробити пет пари противничких каменова. Први од играча ко постигне тај циљ побеђује у партији.

Табла

Пента се игра на табли за Го са ортогоналним линијама, традиционално са 19х19 пресека.

Правила игре

Игра почиње са празном таблом.

Постоје два играча, и то обично Бели и Црни.

Партију почиње Црни, а потом играчи наизменично постављају каменове на празне пресеке линија на табли. 

Ако се постављањем камена ограничавају два повезана противникова камена са кеменом који је постављен и другим каменом који је већ на табли онда се тај пар противничких каменова заробљава и склања са табле:

То може да се уради хоризонтално, вертикално и дијагонално, и могуће је заробљавати више парова противничких каменова у истом потезу са истим каменом. 

Линкови

 


[create new page] [copy this page] [edit this page] [translate this page] [view history]

© All rights reserved. Created by Arty Sandler. Privacy Policy