Hex Oust

О игри

Hex Oust  - Свргнуће на хексагоналној табли је апстрахтна мисаона игра за два играча коју је открио Марк Стир (Mark Steere) 2007. године. 

Правила игре су иста као и правила игре Oust само што се ова игра реализује на хексагоналној табли.


[create new page] [copy this page] [edit this page] [translate this page] [view history]

© All rights reserved. Created by Arty Sandler. Privacy Policy