Breakthrough

Преглед
Брејктроут (Продор) је мисаона игра на табли за два играча коју је 2000. открио Дан Тројка.

Табла

Продор се игра на 8х8 табли. Друге величине се такође могу користити.

Играју два играча: Бели и Црни.

Почетни положај фигура приказан је на следећој илустрацији:

 

Циљ

Циљ у Продору је достићи најдаљи ред табле са једном својом фигуром.

У Продору нису могући нерешени исходи.

Правила игре

Играчи играју наизменично, почевши са играчем који има беле фигуре. (У оригиналним правилима први играч се одређује случајно.)

Фигура може бити померена једно поље право или дијагонално напред, ако је циљано поље празно. 

Бела и црна фигура могу се померити на означена поља.

             Фигура се може померити на поље на коме се налази противничка фигура ако и само ако је то поље за један дијагонално напред. Противничка фигура у том случају се склања из игре а замењује се сопственом која је нападала.

Бела фигура може заменити било коју од две црне.

Линкови

 


[create new page] [copy this page] [edit this page] [translate this page] [view history]

© All rights reserved. Created by Arty Sandler. Privacy Policy