Harzdame

Overview
Harzdame to gra planszowa dla dwóch graczy rozgrywana na kwadratowej planszy do gry w warcaby wymyślona przez Benedikta Rosenau w 2009 roku. Gra ta należy do rodziny warcabów.

Plansza

Harzdame rozgrywana jest na szachownicy o rozmiarze 8x8. Każdy z graczy ma na początku 21 pionów.

Początkowe rozstawienie czarnych i jasnych pionów jest ukazane na poniższym obrazku:  

Pola zaznaczone na czerwono to obszar „promocji”.

Cel
Celem gry jest zbicie wszystkich pionów należących do przeciwnika bądź też zablokowanie ich w taki sposób, by przeciwnik nie mógł wykonać żadnego ruchu.

Gra

Gracze poruszają się na zmianę. Grę rozpoczyna gracz posiadający jasne piony.

Piony mogą poruszać się o jedno pole do przodu lub w prawo, z perspektywy poszczególnego gracza. 

Kiedy pion kończy swój ruch na jednym z pól należących do obszaru „promocji” to zamienia się w króla. Obszar promocji piona w króla dla jasnych pionów to pola C8-H8 i H3 – H7, z kolei dla czarnych pionów to pola A1-A6 i B1 – F1. Jeżeli pion osiągnie obszar „promocji” bijąc piona przeciwnika i może wykonać kolejne bicie (do tyłu), to musi je wykonać i nie zamienia się wtedy w króla (pozostaje pionem).

Królowie mogą poruszać się w jednym ruchu poziomo lub pionowo o dowolną liczbę wolnych pól ( tak jak wieża w szachach). Królowie nie mogą przeskakiwać przez własne piony ani przez dwa lub więcej pionów przeciwnika gdy te stoją tuż obok siebie.

Ani pion ani król nie mogą wylądować na zajętym polu

Bicie

Pion może zbić piona przeciwnika zajmującego sąsiednie pole (pionowe lub poziome) przeskakując przez piona przeciwnika jeśli pole tuż za nim jest wolne. Zbity pion jest usuwany z planszy po zakończeniu ruchu. Jeżeli ten sam pion może kontynuować bicie kolejnego(-nych) piona(-ów) przeciwnika to musi to zrobić.

Król może zbić piona przeciwnika stojącego w tej samej poziomej bądź pionowej linii jeśli pole(a) między nim(-i) i za nim(-i) jest(są) wolne. Bicie następuje poprzez przeskoczenie piona przeciwnika i ustawienie króla na jakimkolwiek kolejnym pustym polu za zbitym pionem. Jeżeli ten sam król może kontynuowaćbicie kolejnego(-nych) piona(-ów) przeciwnika to musi to zrobić.

Bicie wielokrotne musi być ukończone zanim zbite piony zostaną usunięte z pola.  W toku bicia wielokrotnego pion bijący może wylądować na pustym polu więcej niż raz 
( np. poruszając się wokoło), ale nie może przeskoczyć tego samego piona więcej niż raz.

Bicie jest obowiązkowe. Znaczy to, że jeżeli gracz może zbić piona przeciwnika podczas swojego ruchu, to musi to zrobić.

Pierwszeństwo bicia wielokrotnego: jeżeli istnieje kilka możliwych bić, wówczas gracz musi wykonać bicie maksymalne czyli takie, w którym zbije największą liczbę pionów przeciwnika.


[create new page] [copy this page] [edit this page] [translate this page] [view history]

© All rights reserved. Created by Arty Sandler. Privacy Policy