TriGo

Overzicht

TriGo is een tweepersoons abstract spel uitgevonden door Steve Metzger. Het is een hexagonale Go variant gespeeld op een base-8 bord met driehoeksvlakverdeling.

Doel
Het doel van TriGo is om een hogere score te hebben dan de tegenstander, nadat beide spelers gepast hebben. De score bestaat uit geheel omsloten leeg gebied plus gevangen stenen (en eventueel komi).

Bord

Het bord telt 169 punten.

Zetten
Er zij twee spelers, Zwart en Wit. Beide spelers hebben voldoende stenen van hun kleur. Zwart begint met het plaatsen van één steen, daarna zetten de spelers beurtelings twee stenen. Als een speler past, geldt dat voor beide stenen. De stenen worden als gelijktijdig geplaatst beschouwd, dus 'zelfmoord' heeft alleen betrekking op een positie nadat beide stenen geplaatst zijn.

Slaan
Indien een steen of een groep van zijn laatste vrijheid beroofd wordt, het laatste aan de steen of goep grenzende vije punt, dan geldt deze steen of goep als geslagen en wordt van het bord genomen om bij het puntentotaal van de slaande speler geteld te worden.

Ko
Een zet mag niet tot gevolg hebben dat de positie van een zet eerder opnieuw op het bord komt.

Einde van het spel
Als beide spelers op opeenvolgende beurten gepast hebben is het spel ten einde, en wordt er geteld. De score bestaat uit geheel omsloten leeg gebied plus gevangen stenen (en eventueel komi).

[create new page] [copy this page] [edit this page] [translate this page] [view history]

© All rights reserved. Created by Arty Sandler. Privacy Policy