Speed

Overzicht

Speed ​​is een pen en papier spel van onbekende oorsprong.

Bord

Speed wordt gespeeld op een random gemaakt ringcircuit van vierkantjes. Er is een start- en finish lijn over de volle breedte van het circuit.

De spelers besturen elk een auto: Blauw en Groen.

Het diagram toont een circuit, met de autos achter de start lijn:

 

Doel

Het doel van het spel is om na een volle ronde als eerste over de finish lijn te gaan. Omdat Blauw begint, mag Groen in het geval dat Blauw als eerste de finish lijn passeert, nog één extra zet doen. Komt hij daarmee ook over de finish, dan is het remise.

 

Zetten

De spelers zetten beurtelings. Blauw begint. De beginsnelheid is nul.

Voordat een auto bewogen wordt, moet de speler de snelheid met '1' verhogen of verlagen (bij snelheid nul kan er alleen verhoogd worden).

Na de snelheid aangepast te hebben, verplaatst de speler de auto precies evenveel velden horizontaal, verticaal of diagonaal, als de gekozen snelheid.

Daarbij mag de baan niet verlaten worden, en evenmin mag de andere auto geraakt worden.

Als een speler met verhoogde snelheid geen zetmogelijkheid zou hebben, dient hij de snelheid te verlagen.

Heeft een speler ook dan geen zetmogelijkheid, dan wordt de snelheid niettemin verlaagd, en blijft de auto staan waar deze zich bevindt, tot de volgende beurt.


[create new page] [copy this page] [edit this page] [translate this page] [view history]

© All rights reserved. Created by Arty Sandler. Privacy Policy