SlijmSpoor

Overzicht
SlijmSpoor is een tweepersoons abstract spel uitgevonden door Bill Taylor. Het is verwant aan SlakkenGang.


Bord

Het bord is een NXM rechthoek van vierkanten. Twee tegnover elkaar liggende hoekvelden worden gemarkeerd als doelvelden voor de spelers, Rood en Blauw.


Doel
Het doel van SlijmSpoor is om een neutraal stuk op het doelveld te krijgen. Het doet er niet toe welke speler dat doet: als Blauw het stuk op het rode doelveld zet, wint Rood.


Zetten
Het stuk wordt in onderling overleg op een willekeurig veld gezet. De 'swap' regel kan gebruikt worden om tot overeenstemming te komen: één speler plaatst het stuk, de ander beslist welke kleur hij neemt. De spelers zetten beurtelings het stuk, als de koning in het schaakspel. Op een eenmaal bezocht veld mag niet opnieuw gezet worden. Zetten is verplicht.


Einde van het spel
Het spel eindigt als het stuk op een doelveld gezet wordt. Is dat niet langer mogelijk, dan eindigt het in remise.


Varianten
  • Het stuk mag alleen horizontaal of verticaal, maar niet diagonaal.
  • Het spel kan gespeeld worden op een hexagonale vlakverdeling.
  • Zetten die het stuk van beide doelvelden isoleren zijn verboden.


External Links

 


[create new page] [copy this page] [edit this page] [translate this page] [view history]

© All rights reserved. Created by Arty Sandler. Privacy Policy