Othello (Reversi)

Overzicht
Reversi (later ook Othello genaamd) is is een tweepersoons abstract spel dat in 1880 in Engeland onafhankelijk van elkaar is uitgevonden door Lewis Waterman en John W. Mollett.

Bord

Reversi wordt doorgaans op een 8x8 bord gespeeld met schijven die aan de ene kant zwart zijn en aan de andere wit.

Er zijn twee spelers: Wit and Zwart.

Het diagram toont het bord met de schijven in de beginopstelling die in Othello gebruikt wordt (in Reversi kunnen de schijven in de beginopstelling ook naast elkaar liggen ipv. overkruisd):

 

Doel

Het doel van Reversi is om aan het eind van het spel meer schijven van eigen kleur op het bord te hebben dan de tegenstander.

Is het aantal schijven gelijk, dan eindigt het spel in remise.

Zetten

Spelers zetten beurtelings, te beginnen met Zwart.

Een zet bestaat uit het plaatsen van een schijf van eigen kleur op een vrij veld, en het 'slaan' van tenminste één schijf van de tegenstander, door deze schijf of schijven om te draaien. Bij het plaatsen is slaan verplicht.

Na het plaatsen van een schijf draait de speler al die schijven van de tegenstander om, die zich in een ononderbroken rij bevinden tussen de geplaatste schijf en een andere schijf van dezelfde speler, Dat kan (en moet) zowel recht als schuin.

 Hier zijn enkele voorbeelden:

Door het plaatsen van de zwarte schijf worden vier witte schijven geslagen (omgedraaid) in drie verschillende richtingen.

 

Hier wordt slechts één schijf geslagen: de meest linkse witte schijf blijft staan omdat er geen ononderbroken rij is tussen de geplaatste zwarte schijf en de zwarte schijf linksboven.

Indien een speler geen schijven kan slaan, mag hij niet zetten en gaat de beurt over naar de tegenstander. Indien beide spelers geen legale zet meer hebben, eindigt het spel. Dit kan op de volgende manieren:

  • Het bord is vol.
  • Eén speler heeft geen schijven meer op het bord.
  • Het bord is niet vol, en er zijn schijven van beide kleuren aanwezig, maar geen van beide spelers kunnen slaan.

Als het spel ten einde is wordt er geteld.

Externe links

 


[create new page] [copy this page] [edit this page] [translate this page] [view history]

© All rights reserved. Created by Arty Sandler. Privacy Policy