Pex

Overzicht

Pex is een tweepersoons abstract spel dat gespeeld wordt op bord met een pentagonale vlakverdeling, uitgevonden door David Bush, een bekende Hex speler. Het spel maakt deel uit van de familie der verbindingsspelen, zoals bijvoorbeeld Hex, Y, Atoll en Crossway.

De pentagonale vlakverdeling komt uit de lijst van 14 bekende vlakverdelingen met congruente convexe pentagons (engels). Er moest aan twee criteria voldaan zijn:

  1. Op geen punt komen meer dan drie vlakken bij elkaar.
  2. De vlakverdeling moet topologisch van de hexagonale vlakverdeling verschillen.
De enige vlakverdelingen die voldeden waren 11 en 14. In patroon 11 heeft de helft van de cellen 7 buurvelden (geel) en de andere helft 5 (groen). Het werd gekozen omdat een redelijke baland voorhanden leek, maw. de taak voor de ene speler leek niet moeilijker dan voor de andere. Gecombineerd met de 'swap' regel is het spel inherent in balans.

De vlakverdeling is ontdekt door Marjorie Rice, die dus in gelijke mate deel heeft aan het ontstaan van het spel Pex.

Doel
Het doel van Pex is dat een speler met zijn stenen een gesloten verbinding maakt tussen de beide zijden van zijn kleur.

Board

Pex wordt gespeeld een op bord met een pentagonale vlakverdeling. Tegenoverliggende zijden zijn meestal Rood en Blauw gemarkeerd.

Zetten

Het spel begint op een leeg.

Er zijn twee spelers, meestal Rood en Blauw.

De spelers plaatsen beurtelings een steen op een vrij veld.

Omdat de eerste speler een voordeel heeft, wordt de 'swap' (wissel) regel gebruikt om dit voordeel te neutraliseren. Het houdt in dat de tweede speler de eerste zet van zijn tegenstander als de zijne kan accepteren of verwerpen.

Einde van het spel

Het spel eindigt op het moment dat een speler met zijn stenen een gesloten verbinding heeft gemaakt tussen de beide zijden van zijn kleur.

Remise is niet mogelijk in Pex.

Externe links

[create new page] [copy this page] [edit this page] [translate this page] [view history]

© All rights reserved. Created by Arty Sandler. Privacy Policy