Mind Ninja

Overzicht

Mind Ninja is een tweepersoons abstract spel uitgevonden door Nicholas Bentley.

Het is in sommige opzichten een generalisatie van Hex, uitgevonden door Piet Hein en onafhankelijk daarvan door John Nash, Nobel Prijs winnaar voor wiskunde, grondlegger van de moderne Spel Theorie en hoofdpersoon van het boek en de film "A Beautiful Mind".

Doel
Eest bedenkt of kiest een speler een doelpatroon. Daarnaa probeert één speler dat patroon op het bord te krijgen, tewijl de ander dat tracht te verhinderen.

Bord
In principe kan het spel op een bord van willekeurige vorm en grootte, en met een willekeurige vlakverdeling gespeeld worden.

De online versie bij igGameCenter gebruikt een hexagonaal bord.

 

Voorbereidende stappen
Het spel begint op een leeg bord. Vóór het eigenlijke spel dienen vier voorbereidende stappen gemaakt te worden:
 1. Bieden voor het recht een doelpatroon te kiezen.
 2. Kiezen van een doelpatroon.
 3. Opzetten van een beginopstelling.
 4. Kiezen wie 'bouwer' en wie 'blokker' wordt.

1. Bieden
In deze stap wordt bepaalt wie het doelpatroon mag bepalen. Dit recht gaat naar de speler die bereid is de meeste vrije zetten (handicap zetten) aan zijn tegenstander te geven. 

Beide spelers beginnen met bieden en vehogen beurtelings hun bod totdat een speler op de "pass" knop klikt. Die speler heeft nu een aantal vrije zetten gelijk aan het laatste bod. Hij gebruikt deze zetten pas aan het begin van het spel.

2. Kiezen van een doelpatroon
De speler die niet gepast heeft tijdens stap 1 kiest een doelpatroon uit de aanwezige lijst.

3. Opzetten van een beginopstelling
De speler die het doelpatroon gekozen heeft maakt nu een beginopstelling waarbij hij stenen van beide kleuren kan gebruiken (hij kan elk aantal stenen gebruiken, of helemaal geen stenen). Als hij klaar is klikt hij de "pass" knop.

Het doel van deze fase is een opstelling te maken die voor zowel de bouwer als de blokker aanvaardbaar is.

Belangrijk! Vorm geen doelpatroon in deze fase, want de rollen zijn nog niet verdeeld! Met een doelpatroon op het bord kan de tweede speler simpelweg de rol van bouwer kiezen en daarmee heeft hij in dat geval al gewonnen. Onervaren spelers wordt aangeraden deze fase over te slaan door direkt de "pass" knop te klikken.

4. Kiezen wie 'bouwer' wordt en wie 'blokker'
Na deze kan de tweede speler de positie bestuderen en besluiten of hij bouwer dan wel blokker wil zijn.

Daarna begint het eigenlijke spel.

Zetten
Te beginnen met de bouwer zetten spelers beurtelings een steen op een vrij veld. Meestal speelt de bouwer rood en de blokker blauw, maar dit geldt niet voor alle patronen. Er zijn patronen waarbij beide spelers beide kleuren gebruiken.

Belangrijk! De speler met de vrije beurten heeft na elke zet het recht op een vrije zet, totdat hij alle vrije zetten gebruikt heeft. Gebruikt hij dat recht na een zet niet, dan vervalt die vrije zet.


Einde van het spel
Het spel eindigt als een speler het doelpatroon legt (maar nooit vóór stap 3 is afgerond), of als het bord vol is. 

Is het patroon gevormd, dan wint de bouwer, anders de blokker.

Een speler kan ook opgeven of 'door de klok gaan'.

Doelpatronen
igGameCenter ondersteunt momenteel de volgende patronen:
 1. Almost Y   (uitgevonden door Nicholas Bentley)
 2. Bre-e-edge   (uitgevonden door Nicholas Bentley)
 3. Difference War   (uitgevonden door Nicholas Bentley)
 4. Linear Chaos   (uitgevonden door Arty Sandler)
 5. Odd   (uitgevonden door Nicholas Bentley)
 6. Product War   (uitgevonden door Nicholas Bentley)
 7. Reflectology   (uitgevonden door Arty Sandler)
 8. Triple Hex   (uitgevonden door Nicholas Bentley)
 9. Short Circuit (uitgevonden door Harald Korneliussen)
 10. Lilliputians   (uitgevonden door Nicholas Bentley)
 11. Balls and Chains (uitgevonden door Harald Korneliussen)
 12. Octopus   (uitgevonden door Nicholas Bentley)
 13. Equilibrium   (uitgevonden door Dániel Gerbner)

Externe links

 


[create new page] [copy this page] [edit this page] [translate this page] [view history]

© All rights reserved. Created by Arty Sandler. Privacy Policy