Forms

Overzicht
Forms is een tweepersoons abstract spel, gespeeld op een 18x18 bord, uitgevonden door Steven W. Meyers in 2007.

Bord

Forms wordt gespeeld op een 18x18 bord, maar andere even formaten zijn mogelijk, zoals 8x8 or 12x12.

Het diagram toont het bord met de stenen in de beginsituatie:

Doel

Een speler wint als al z'n stenen van het bord zijn verdwenen.

Remise is in Forms niet mogelijk.

Zetten

De spelers zetten beurtelings, te beginnen met Zwart.

Een zet bestaat uit twee stappen:

  1. Een speler kiest een eigen steen en zet deze op een punt bezet door een steen van de tegenspeler. Deze laatste steen wordt van het bord genomen.
  2. Vervolgens neemt de speler al die witte en zwarte stenen van het bord, die niet via een ortogonale keten van stenen aan de verplaatste steen verbonden zijn (dwz. alle stenen die niet vanuit de verplaatste steen bereikt kunnen worden door als toren in het schaakspel over een keten van stenen te bewegen).

Hieronder ziet U een voorbeeld:

 

Zwart kiest de gemarkeerde steen ... ... en verplaatst deze naar een punt waar een witte steen staat. De witte steen wordt van het bord genomen. Vervolgens neemt hij alle stenen weg die niet 'torensgewijs' met de zwarte steen verbonden zijn.

Externe links

[create new page] [copy this page] [edit this page] [translate this page] [view history]

© All rights reserved. Created by Arty Sandler. Privacy Policy