Het Internationale Damspel

Overzicht

Het Internationale Damspel is een spel voor twee personen dat wordt gespeeld op een dambord.

Het spel maakt deel uit van de familie der damspelen.

Bord

Het Internationale Damspel wordt gespeeld op een 10x10 dambord. De beginpositie van de witte en zwarte schijven wordt getoond in het volgende diagram:

Doel
Het doel van het Damspel is alle stukken van de tegenstander te slaan, dan wel te blokkeren, zodat geen legale zet meer overblijft.

Zetten

 

De spelers zetten beurtelings, te beginnen met wit. Een normale schijf zet diagonaal voorwaarts naar een aangrenzend veld. Indien een zet van een schijf op de achterste rij van het bord eindigt, wordt deze tot dam gekroond. Indien een schijf in een slagzet de achterste rij bereikt maar verder moet slaan, gebeurt dit als normale schijf en volgt geen promotie tot dam. Alleen indien de slagzet op de achterste rij eindigt, wordt deze tot dam gekroond.
 
Een dam mag willekeurig ver zetten, als een loper in het Schaakspel, maar mag niet over eigen stukken bewegen en ook niet over twee of meer aaneengesloten stukken van de tegenstander.
Noch een schijf, noch een dam mag op een bezet veld zetten.

 

Slaan

 

Een schijf slaat een stuk van de tegenstander dat op een aangrenzend veld staat door over het stuk naar het volgende veld te springen, vooropgezet dat dit veld vrij is. Dit mag zowel voor- als achteruit. Na de slagzet wordt het geslagen stuk van het bord genomen. Kan de schijf na de eerste sprong zijn slag vervolgen dan moet deze dat doen.
 
Een dam slaat een stuk van de tegenstander dat op dezelfde diagonaal staat, vooropgezet dat het veld onmiddelijk erachter vrij is, door over het stuk naar één van de er achter liggende vrije velden te springen. Kan de dam na de eerste sprong zijn slag vervolgen dan moet deze dat doen.
 
Een meerslag moet geheel afgemaakt worden vóór de geslagen stukken van het bord genomen worden, Gedurende de slag mag het slaande stuk wel hetzelfde veld meermaals aandoen (in een rondslag) maar niet hetzelfde stuk meermaals slaan.
 
Slaan is verplicht: als een speler een slagzet kan maken moet hij dit doen.
 
Meerslag gaat voor: de speler moet van te voren de zet bepalen die het grootste aantal stukken slaat (waarbij een dam als één stuk telt) en deze uitvoeren. Zijn er verschillende zetten die het grootste aantal stukken slaan, dan is de speler vrij om te kiezen. 
 
Een stuk kan nooit op een ander stuk eindigen.
 

 

 


[create new page] [copy this page] [edit this page] [translate this page] [view history]

© All rights reserved. Created by Arty Sandler. Privacy Policy