Anglo-Amerikaans Weggeef Dammen

Overzicht
Anglo-Amerikaans Weggeef Dammen is een damvariant met dezelfde regels als Anglo-Amerikaans Dammen maar met het omgekeerde doel: de tegenstander te dwingen al de speler's eigen stukken te slaan, dan wel te blokkeren. 

[create new page] [copy this page] [edit this page] [translate this page] [view history]

© All rights reserved. Created by Arty Sandler. Privacy Policy