Arimaa

Overzicht
Arimaa is een tweepersoons abstract spel uitgevonden door Omar en Aamir Syed in 2002.

Bord

Arimaa wordt gespeeld op een 8x8 bord. Er zijn vier "valkuilen", die worden gebruikt om stukken the slaan:

 

Stukken

Er zijn twee spelers: Goud en Zilver.

Elk heeft 1 olifant, 1 kameel, 2 paarden, 2 honden, 2 katten and 8 hazen:

Gouden Olifant   Zilveren Olifant
Gouden Kameel   Zilveren Kameel
Gouden Paard   Zilveren Paard
Gouden Hond   Zilveren Hond
Gouden Kat   Zilveren Kat
Gouden Haas   Zilveren Haas

 

Doel

Een speler wint als een van zijn hazen de overzijde van het bord bereikt.

Zetten

Het spel begint op een leeg bord.

Gedurende de eerste fase van het spel zetten de spelers hun stukken op de onderste twee rijen van het bord. Eerst voltooit Goud zijn beginopstelling, daarna Zilver. De spelers zijn vrij zelf de opstelling van hun stukken te bepalen. Het diagram geeft slechts een voorbeeld:

Na deze fase begint het eigenlijke spel. De spelers zetten beurtelings en Goud begint.

Elke zet bestaat uit één tot vier stappen. Elke stap bestaat uit het verplaatsen van een stuk naar een horizontaal of verticaal aangrenzend veld. Elk stuk kan met elke stap voorwaarts, zijwaarts of achterwaarts gezet worden. De hazen vormen een uitzondering omdat ze niet achterwaarts mogen bewegen, aleen voorwaarts en zijwaarts.

Een stuk kan na elke stap van richting veranderen, en de vier stappen mogen over verschillende stukken verdeeld worden:

 
Goud doet een zet bestaande uit vier stappen, alle gemaakt door het paard.   Goud doet een zet bestaande uit drie stappen: 2 met een gouden paard en 1 met een gouden hond.

Sterkere stukken kunnen zwakkere van de tegenstander verplaatsen. Een gouden hond kan bijvoorbeeld een zilveren kat of haas verpaatsen, maar geen zilveren hond, paard, kameel of olifant.  Een stuk van de tegenstander kan verplaatst worden door duwen of trekken.

Het duwen van een aangrenzend zwakker stuk van de tegenstander gaat als volgt: verplaats eerst het stuk van de tegenstander naar een aangrenzend vrij veld, en "duw"  vervolgens het eigen stuk op het zo vrijgekomen veld:

 
Goud verplaatst een zilveren hond naar een aangrenzend veld.   Goud voltooit de "duwzet" door het gouden paard op het zo vrijgekomen veld te duwen.

Het trekken van een aangrenzend zwakker stuk van de tegenstander gaat als volgt: verplaats eerst het eigen stuk naar een aangrenzend vrij veld, en "trek" vervolgens het stuk van de tegenstander op het zo vrijgekomen veld:

 
Goud verplaatst zijn gouden paard naar een aangrenzend vrij veld.   Goud voltooid de "trekzet" door de zilveren hond op het zo vrijgekomen veld te trekken.

Het verplaatsen van een stuk van de tegenstander geldt als stap. Voor een "duwzet" of een "trekzet" zijn dus twee stappen vereist. Deze stappen moeten in dezelfde beurt plaatsvinden. Het is verboden een "duwzet" of een "trekzet" te beginnen in één beurt en te voltooien in de volgende. Combinaties van duwen en trekken kunnen plaatsvinden in dezelfde beurt. Het is echter niet toegestaan met één stuk tegelijkertijd een stuk te duwen en een ander te trekken.

 

Sterkere stukken kunnen alleenstaande zwakkere stukken van de tegenstander immobiliseren. Indien een stuk naast een sterker stuk van de tegenstander staat, en er staat geen eigen stuk naast, sterker dan wel zwakker, dan is het stuk "bevroren" en kan niet door de eigenaar verplaatst worden. Een bevroren stuk kan echter wel door de tegenstander geduwd of getrokken worden. Hieronder volgen enige voorbeelden:

 
De gouden kat is bevroren omdat het naast een een sterker stuk van de tegenstander staat zonder dat er tevens een eigen stuk naast staat.   De gouden kat is niet bevroren omdat, hoewel het naast een een sterker stuk van de tegenstander staat, er tevens een eigen stuk naast staat.

Er zijn vier speciale velden, de "valkuilen" (c3, f3, c6 en f6). Een stuk in een valkuil wordt onmiddellijk van het bord verwijderd, tenzij er een eigen stuk naast staat. Een stuk kan zelf in een valkuil lopen en verwijderd worden, maar meestal belandt een stuk in een valkuil doordat het erin geduwd of getrokken wordt door sterkere stukken van de tegenstander. Hieronder volgen enige voorbeelden:

Hoe wordt een vijandig stuk in een valkuil geduwd?
   
Het gouden paard duwt de zilveren hond de valkuil in.   Er staat geen zilveren stuk naast de hond in de valkuil, en de laatste wordt dus uit het spel verwijderd.   Goud voltooit de "duwzet" door z'n paard op het vrijgekomen veld te zetten.

 

Hoe wordt een vijandig stuk in een valkuil geduwd als er een "beschermer" naast staat?
   
Het gouden paard duwt de zilveren hond de valkuil in.   Er staat echter een zilveren kat naast de hond in de valkuil, en de laatste wordt dus niet uit het spel verwijderd.   Goud voltooit de "duwzet" door z'n paard op het vrijgekomen veld te zetten.

 

Het wegduwen van een "beschermer".
   
Het gouden paard "duwt" de zilveren kat.   De zilveren hond heeft nu geen "beschermer" meer en wordt van het bord verwijderd.   Goud voltooit de "duwzet" door z'n paard op het vrijgekomen veld te zetten.

Speciale situaties

Een speler mag een haas van de tegenstander op diens doellijn duwen of trekken. Als deze er aan het eind van de beurt nog staat, verliest de speler door een "eigen doelpunt". Om niet te verliezen moet de speler de haas van de tegenstander vóór het eind van de beurt weer van de doellijn verwijderen.

Een speler wint als zijn tegenstander geen hazen meer heeft. Hebben beide spelers geen hazen meer dan wint de speler die als laatste zette.

Een speler wint ook als zijn tegenstander geen legale zet meer heeft, i.e. als al diens stukken "bevroren" zijn of geen velden hebben om naar te zetten.

Drievoudige herhaling van een positie, met dezelfde speler aan de beurt, is verboden. Indien zo'n drievoudige zetherhaling de enige optie is die een speler nog heeft, dan verliest hij omdat hij geen legale zet meer heeft.

Licenties
Arimaa is gepatenteerd en is een beschermd handelsmerk van de eigenaars. Het is ter beschikking van igGameCenter gesteld met schriftelijke toestemming van Arimaa.com in overeenstemming met "Sectie 2 van de Arimaa Commercieel Licentie" die gevonden can worden op www.arimaa.com.

Externe links

[create new page] [copy this page] [edit this page] [translate this page] [view history]

© All rights reserved. Created by Arty Sandler. Privacy Policy