Engelsk selvmordsdam

Oversikt
Engelsk selvmordsdam er en variant av dam med de samme reglene som engelsk dam, men med akkurat motsatt mål: man forsøker  å tvinge sin motspiller til å fange alle ens brikker, eller på annen måte etterlate en uten lovlige trekk. Den første spilleren som oppnår dette har vunnet.

[create new page] [copy this page] [edit this page] [translate this page] [view history]

© All rights reserved. Created by Arty Sandler. Privacy Policy